காசோலை மோசடி வழக்கு - காசோலையில் புகார்தாரரின் கையெழுத்து ஒரு பேனா மையிலும், மற்றவை மற்றொரு பேனா மையிலும் எழுதப்பட்டிருந்தால் அந்த காசோலை செல்லாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கூறியுள்ளது. (Even though in cheque payee 's name written in one ink and remaining body of cheque written in another ink, it cannot be presumed that cheque not valid document). S. Prakash Vs A. Palaniappan (2015-2-MLJ-CRL-5). www.legalfirm.in 
 
cheque not valid document). S. Prakash Vs A. Palaniappan (2015-2-MLJ-CRL-5) : www.legalfirm.in. Even though in cheque payee 's name written in one ink